Đầu hút PVC tiêu chuẩn DN50

Đầu hút PVC tiêu chuẩn dẫn điện. DN 50.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50