Đầu hút rộng

Hút bụi các khu vực lớn với máy hút bụi khô ướt NT 50/1 Tact Te L.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 40
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 6,05
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có