Đầu hút rộng IVC 877 mm DN70

Đầu vòi rộng để làm sạch các khu vực rộng lớn. Có thể điều chỉnh chiều cao lên đến +/− 4 mm, chiều rộng làm việc 877 mm.

Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có