Đầu hút sàn bằng nhôm, el, 370 mm, DN50

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50