Đầu hút sàn linh hoạt, 350 mm, riêng lẻ

Đầu hút sàn (350 mm), riêng lẻ. Trường nhìn trong suốt để kiểm tra nước bẩn được hút chân không. Chổi cao su dẻo. Có trong bộ 4.130‐011.0.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,95
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có