Đầu hút sàn nhôm 200 mm DN50

Đầu hút sàn, DN 50, với chiều rộng hút 200 mm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có