Đầu hút tay, 150 mm

Đầu hút tay cho các ứng dụng hơi nước và hút bụi.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,115
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có