Đầu hút Turbo

Đầu hút turbo bằng nhựa (DN 35/32, 160 mm) với ống giảm áp.

Đầu hút tuabin bằng nhựa (DN 35/32, 160 mm) với ống giảm áp.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 32
Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 0,344
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,45
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có