Đầu làm sạch đường ống Bốn 030 50MPa

Đầu phun làm sạch đường ống Quattro (500/15) dành cho các đầu làm sạch đường ống có kết nối ren G1/4". Cấu hình đầu phun điểm đục là 3 lần lùi về phía sau và 1 lần về phía trước.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,069
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có