Đầu làm sạch đường ống Bốn 050 50MPa

Đối với đầu phun làm sạch đường ống có kết nối ren G1/4": Đầu làm sạch đường ống Quattro. Cấu hình Đầu: 3x lùi và 1x tiến.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,071
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có