Đầu làm sạch đường ống tiêu chuẩn 030 50MPa

Đầu phun làm sạch đường ống tiêu chuẩn cho các ống làm sạch đường ống có kết nối ren G1/4". Cấu hình Đầu: 3x lùi.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,07
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có