Đầu nhận xu, 1 €

Đầu nhận xu, 1 €

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,339
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có