Đầu nhận xu, 50 cents

Đầu nhận xu, 50 cents

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,336
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có