Đầu nối Geka với ngạnh ống, R 1"

có ngạnh ống

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

kết nối nước (inch) 1″
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,11