Đầu phun kín góc 90° DN40

Đầu phun kín góc cong 90° với đường kính 60 mm. DN 40.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 40