Đầu phun mở rộng, XS, 300 mm

Đầu phun mở rộng 300 mm

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng (Kg) 0,128
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,138
Kích thước (D x R x C) 340 x 40 x 40
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có