Đầu phun vít/ khớp nối vít

Khớp nối đầu phun/ đầu nối vít để kết nối đầu phun cao áp và phụ kiện với súng áp lực cao (có khớp nối đầu phun). Khớp nối: 1x M 22 x 1.5 và 1x M 18 x 1.5.

Khớp nối đầu phun/ đầu nối vít để kết nối đầu phun cao áp và phụ kiện với súng áp lực cao (có khớp nối đầu phun). Khớp nối: 1x M 22 x 1.5 và 1x M 18 x 1.5.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường ren kết nối M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,121