Đèn hiệu cảnh báo trên mái bảo vệ

Để tăng độ an toàn

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,25