Đèn hiệu nhấp nháy

Tăng sự an toàn của môi trường làm việc.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng trên mỗi đơn vị 1
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,804
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có