Đèn hiệu nhấp nháy

Ánh sáng quay vòng này làm tăng đáng kể độ an toàn trong quá trình hoạt động với các vật thể tối. Bộ phụ kiện không thay đổi kích thước của B 250.

Ánh sáng quay vòng này làm tăng đáng kể độ an toàn trong quá trình hoạt động với các vật thể tối. Bộ phụ kiện không thay đổi kích thước của B 250.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng trên mỗi đơn vị 1
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,95
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có