Đèn làm việc

Để tăng khả năng hiển thị, ví dụ: trong nhà để xe hoặc nhà kho dưới lòng đất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Lắp vào máy cũ DE_28520597
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,479