Dịch vụ Kärcher Fleet KM

Kärcher Fleet là giải pháp sáng tạo để quản lý đội xe chuyên nghiệp. Cổng thông tin dựa trên web phục vụ cho việc quản lý máy móc, ứng dụng làm sạch và sử dụng đội tàu trong suốt.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,05