Loading
Kärcher
Kärcher
Dụng cụ ắc quy, 24 V, 180 Ah, Không bảo dưỡng 40353870 https://www.kaercher.com/vn/phu-kien/dung-cu-ac-quy-24-v-180-ah-khong-bao-duong-40353870.html Bộ ắc quy không cần bảo dưỡng gồm ắc quy 4x 6-V và dây cáp nối.

Dụng cụ ắc quy, 24 V, 180 Ah, Không bảo dưỡng

Bộ ắc quy không cần bảo dưỡng gồm ắc quy 4x 6-V và dây cáp nối.

Mã sản phẩm: 4.035-387.0
Tìm kiếm nhà bán lẻ:

Bộ ắc quy không cần bảo dưỡng gồm ắc quy 4x 6-V và dây cáp nối.

Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có