Loading
Kärcher
Kärcher
Dụng cụ ắc quy, 24 V, 180 Ah, Không bảo dưỡng 66541300 https://www.kaercher.com/vn/phu-kien/dung-cu-ac-quy-24-v-180-ah-khong-bao-duong-66541300.html

Dụng cụ ắc quy, 24 V, 180 Ah, Không bảo dưỡng

Mã sản phẩm: 6.654-130.0
Tìm kiếm nhà bán lẻ:
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có