Giá đỡ tường

Giá đỡ tường

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 8,689
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có