Giấy nhám, 36 grit

Thô, 36 sạn. Để chà nhám ban đầu của sàn gỗ.

Giấy nhám (thô, 36 grit), đường kính 440 mm, thích hợp để chà nhám sàn gỗ.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường kính (m) 410
Số lượng 10
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có