Hệ thống phun nước cho chổi biên

Hệ thống phun cho bụi kết dính. Gồm một thùng nước inox 50 lít và các đầu phun nước ở chổi biên.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 33,7
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có