Hệ thống phun nước cho chổi biên

Đối với bụi kết dính. Bao gồm bình chứa nước bằng thép không gỉ (60 l) và các đầu phun nước ở chổi biên.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 35
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có