Hệ thống phun nước cho chổi biên

Hệ thống phun cho bụi kết dính. Bao gồm một bình chứa nước bằng thép không gỉ 65 lít và các đầu phun nước ở chổi biên.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 59
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có