Hệ thống phun nước cho chổi biên

Hệ thống phun nước cho xe quét hút KM 125/130 R. Để gom bụi khi cần, có thùng nhựa 30 lít, ống xả nước, đai gắn và đầu cho chổi biên trái.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 17,1