Hệ thống rửa thủ công

Cho phép rửa bể bằng nước ngọt trên tàu. Bao gồm vòi, vòi xịt và móc treo vòi.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,802
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có