Hỗ trợ lau

Hỗ trợ cây lau nhà có thể gập lại màu than antraxit.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Chiều dài (m) 105
Trọng lượng (Kg) 0,223
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,223
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có