Kết nối ray

Kết nối ray

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,293
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có