Khớp nối chữ Y DN50 đến DN40

Manifold, điện dẫn điện, thép, DN 50/40/40.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có