Lốp (bộ) chống thủng, cao su đặc, không để dấu

Tránh vết lốp trên bề mặt sáng

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 36,8
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có