Lốp (bộ) chống thủng, cao su non, không để dấu

Được khuyến nghị để quét các mảnh vụn kim loại, mảnh thủy tinh, v.v ... Tránh các vết lốp xe trên bề mặt sáng.

Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có