Lược đầu vào, màu vàng

Lược đầu vào cho thang cuốn Thyssen-Krupp và Fujitec.

Lược đầu vào cho thang cuốn Thyssen-Krupp và Fujitec.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Màu sắc Vàng
Số lượng 2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,103
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có