Mái che bảo vệ cho người vận hành với đèn hiệu cảnh báo 360 °

Cần thiết để vận hành xe quét trong các nhà kho trên cao. Phù hợp với IEC 60335-2-72

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Lắp vào máy cũ 2.640-468.7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 205,5
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có