Màng lọc, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993

Màng lọc/ vải sợi Polyester lông cừu kim - BIA-C -, có thể giặt đến 40°C, sợi kim loại để nối đất. Thích hợp cho hầu như tất cả các máy hút bụi khô ướt NT hai động cơ công nghiệp.

Màng lọc/ vải sợi Polyester lông cừu kim - BIA-C -, có thể giặt đến 40°C, sợi kim loại để nối đất. Thích hợp cho hầu như tất cả các máy hút bụi khô ướt NT hai động cơ công nghiệp, ví dụ: NT 602, NT 700, NT 702 Eco, NT 702 I, NT 802 I, NT 993 I và NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Me, NT 65/2 Eco Tc, NT 72/2 Eco Tc như tất cả các model NT 501 và NT 551. Không phù hợp với NT 601 K và KF.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 0,312
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,331
Kích thước (D x R x C) 280 x 300 x 50
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có