Mảnh trung gian cho ống phun góc cạnh

Cần thiết để kết nối tất cả các ống góc có sẵn. Cũng có thể được sử dụng như miếng chèn vòi phun tia phẳng (14 mm).

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng (Kg) 0,147
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,153
Kích thước (D x R x C) 130 x 60 x 35
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có