Nắp chổi biên

Nắp chổi biên hông làm giảm sự phát tán bụi.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 6
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có