Nắp chổi biên

Nắp chổi biên hông làm giảm sự phát tán bụi.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng (Kg) 2,3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,95
Kích thước (D x R x C) 510 x 460 x 125
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có