Nắp chổi biên

Nắp chổi biên cho xe quét hút KM 105. Để giảm bụi, vì điều này làm giảm sự phân tán bụi một cách bền vững và do đó ngăn môi trường xung quanh và thiết bị bị bám bụi.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 5,85