Ống áp lực

650 bar, M 22 x 1,5.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Áp lực max. (bar) (bar) 640
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,2
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có