Ống cấp nước

NW 19 R1" / R 3/4", lên đến 85°C, để tăng tốc

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 7,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 3,85