Ống cấp nước

NW 19 R1" / R1", lên đến 85 °C

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 7,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,8