Ống EVA NW50 3 m

Ống dẫn điện với NW50. Thích hợp với nhiệt độ lên đến 65 ° C. Chiều dài: 3 m.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có