Ống hút

Để làm sạch các góc

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 6,15
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có