Ống hút

Dẫn điện, ống hút 4 m không uốn cong và bộ chuyển đổi có chốt cài và kết nối kẹp C 40.

Dẫn điện, ống hút 4 m không uốn cong và bộ chuyển đổi có chốt cài và kết nối kẹp C 40. Kết hợp với ống uốn cong C-DN 40, ống nối C 40 hoặc bộ điều hợp C 40, ống phù hợp với các kiểu máy hut bụi khô ướt sau: NT 361, 35/1, 561, 45/1, 611, 55/1, NT 601 K / F (đội cứu hỏa), NT 602 Eco, NT 700/702 Eco / 702 I và tất cả các kiểu NT 65/2, NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 4
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 40
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,16
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có