Ống hút, hoàn chỉnh

Ống hút tiêu chuẩn 4.0m không dẫn điện với chốt cài ở đầu chân không và côn DN 40 ở đầu phụ kiện.

Ống hút tiêu chuẩn 4m không dẫn điện với bộ chuyển đổi DN 40 ở đầu chân không và côn DN 40 ở đầu phụ kiện. Các trình kết nối cũng có sẵn dưới dạng bộ (2.862-037.0). Có sẵn tùy chọn cho máy hút bụi khô ướt NT 700/702 Eco/702 I and NT 993 I.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 4
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 40
Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 1,54
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,54
Kích thước (D x R x C) 520 x 480 x 140